Stralen (Gritstralen / Zandstralen)

Met stralen wordt hier bedoeld: Het, met behulp van perslucht, gritkorrels met hoge snelheid tegen een voorwerp schieten. Het doel is om dit voorwerp te ontdoen van verontreinigingen zoals roest, oude verflagen etc. Stralen is niet bedoeld voor het ontvetten van voorwerpen. (zie hiervoor, Ontvetten (Cleanen / Stoomcleanen).

Afhankelijk van het gebruik van specifiek grit (gritmateriaal, grootte, hardheid, scherp of rond grit) en gebruikte straaldruk kunnen ook bijvoorbeeld ruwheid en materiaal/vermoeiingseigenschappen positief worden beïnvloed.

Voor het classificeren van reinheidsgraden van staal wordt ISO 8501-1 gebruikt

Standaard reinheidsgraden voor primaire oppervlaktebehandelingen door stralen
Sa 1

Licht stralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet, en vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde bestanddelen

Sa 2

Zorgvuldig stralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van het grootste deel van de loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde bestanddelen1. Eventueel nog aanwezig verontreinigingen moeten stevig2 vastzitten.

Sa 2½

Zeer zorgvuldig stralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde bestanddelen1. Eventueel nog aanwezig sporen van verontreiniging mogen slechts als lichte verkleuringen in de vorm van vlekken of strepen zichtbaar zijn.

Sa 3

Stralen tot zilverblank

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede van loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde bestanddelen. Het moet een gelijkmatige metaalkleur hebben.

  1. De term “vreemde bestanddelen” kan omvatten in water oplosbare zouten en lasverontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen niet altijd volledig verwijderd worden met alleen maar een droge straalbewerking. Hand- en/of power gereedschap, vlamreiniging of hydrojetreiniging kan nodig zijn.
  2. Walshuid, roest of verf wordt beschouwd “niet stevig vastzittend” als het verwijderd kan worden met een (bot) plamuurmes.

Bekijk ook ons product

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)